Folies

Actieve filters

In ons klimaat is de dampdruk binnen in de winter ( de meest kritische periode) hoger dan de dampdruk buiten. Daarom komt een luchtscherm in principe aan de binnenzijde van de isolatie. De damp blijft dan in de warme zone, waardoor de kans op condensatie beperkt blijft.

Basisregels voor preventie van inwendige condensatie:

  • de best isolerende materialen zo ver mogelijk naar buiten
  • de meest dampremmende materialen zo ver mogelijjk naar binnen
  • een ononderbroken luchtscherm (dampscherm) aan de binnenzijde van de isolatie
  • koudebruggen vermijden.

Luchtdichtingsfolies:

Dampschermen

Materialen die volgens de Belgische norm in de klasse E2, E3 of E4 wallen en een equivalente luchtlaagdikte van µd >=5m. Deze materialen zijn volgens de Duitse norm veel te sterk dampremmend om ze in hellende daken met onbehandeld hout te mogen toepassen. Ze beantwoorden binnen de sector van de woningbouw niet aan de basisregel "de binnenzijde niet dampdichter dan noodzakelijk" en verhogen daardoor het risico op bouwschade omdat ze het uitdrogen naar binnen toe sterk belemmeren.

Dampremmende folie

Minder dampremmend dan een dampscherm. In Duitsland gaat men er van uit dat materialen met een µd<2m in woningbouw de beste bescherming bieden tegen bouwschade: ze beletten dat er in de winter te veel vocht van binnenuit de constructie binnendringt en laten tegelijk toe dat er in de zomer ook naar binnen toe veel vocht kan uitdrogen.

Vochtgestuurde dampremmen

Vochtgestuurde dampremmen zijn dampremmen die bij lage relatieve vochtigheid (winteromstandigheden) sterker dampremmend worden en bij hoge relatieve vochtigheid (zomeromstandigheden) meer dampopen. Resultaat: beperkte toename van de vochtigheid in de winter, sterke uitdroging in de zomer.

Alle producten van Pro Clima zijn verkrijgbaar. Meer info via info@hrshop.be

Bereik ons via Whatsapp