Pro Clima TESCON INVIS | Zwar­te all­round-kleef­band | 11948
Pro Clima TESCON INVIS - Zwar­te all­round-kleef­band
Pro Clima TESCON INVIS - Zwar­te all­round-kleef­band
Pro Clima TESCON INVIS | Zwar­te all­round-kleef­band | 11948
Pro Clima TESCON INVIS - Zwar­te all­round-kleef­band
Pro Clima TESCON INVIS - Zwar­te all­round-kleef­band
Vorige keyboard_arrow_left
Volgende keyboard_arrow_right
zoom_in
  • -10%

Tescon Invis - Pro Clima | Zwar­te kleef­band | 11948

€ 28,10 € 31,22 10% korting
  • Op voorraad Levertijd: 1 tot 3 werkdagen
  • Gratis verzending in de Benelux vanaf €50
  • Veilige online betaling of op rekening

Pro Clima Tescon Invis

EAN-nummer (GTIN): 4026639119483

Pro Clima - TESCON INVIS

Zwarte all-round luchtdichtingskleefband voor binnen- en buitengebruik, uitermate geschikt voor het afkleven van naden bij wandbeschermingsfolies bij geventileerde gevels met open voegen.

Breedte=6cm

Lengte=30m

Artikelnummer Pro Clima: 11948

Pro Clima - Tescon Invis - 11948

Voordelen

  • All­round-kleef­band voor bin­nen en bui­ten, 6 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig
  • Goed aan­sluit­ba­re vlies­dra­ger, met de hand af­scheur­baar
  • Ge­schikt voor aan­slui­ting op door­voe­ren
  • Ook over­pleis­ter­baar
  • Ook toe­pas­baar voor wind­dich­te ver­lij­min­gen van wand­be­schot­ba­nen ach­ter be­tim­me­rin­gen met open voe­gen
  • Wa­ter­vas­te lijm

Toepassing

Bui­ten: ver­krij­gen van wind­dicht­heid bij wand­be­tim­me­rings­fo­lie ook ach­ter ge­vel­be­tim­me­ring met pro cli­ma SO­LI­TEX FRON­TA WA en SO­LI­TEX FRON­TA QUAT­TRO, en bij on­der­dak- en on­der­span­ba­nen. Wind­dich­te ver­lij­min­gen van hout­de­ri­vaat­pla­ten als on­der­laag. Lucht­dich­te ver­lij­ming van bui­ten­dak­se en re­no­va­ties­dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen

Bin­nen: lucht­dich­te ver­lij­ming van dam­p­rem­men en lucht­dich­tings­ba­nen even­als lucht­dich­te hout­de­ri­vaat­pla­ten.

Al­le ver­lij­min­gen bin­nen en bui­ten zijn zo­wel on­der­ling als met aan­gren­zen­de glad­de, niet-mi­ne­ra­le bouw­ele­men­ten mo­ge­lijk (bijv. buis­door­voe­ren, ra­men in dak­vlak­ken).

 

Technische gegevens

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier
Eigenschap Normering Waarde
Kleur zwart
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

 

Leveringsvormen

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
11948 4026639119483 30 m 60 mm 0,7 kg 10 480
11949 4026639119490 30 m 60 mm 14,45 kg 201 24
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

 

Ondergronden

Maak de on­der­grond voor het ver­kle­ven stof­vrij met be­hulp van een be­zem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lij­ming op be­vro­ren on­der­gron­den is niet mo­ge­lijk. Er mo­gen geen af­sto­ten­de stof­fen op de te ver­lij­men ma­te­ri­a­len aan­we­zig zijn (bijv. vet­ten of si­li­co­nen). On­der­gron­den moe­ten vol­doen­de droog en dra­gend zijn.

Een duur­za­me ver­lij­ming wordt be­reikt op al­le pro cli­ma bin­nen- en bui­ten­ba­nen, an­de­re dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mi­ni­um­fo­lies) even­als on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­ba­nen (bijv. PP en PET).
Ver­lij­min­gen en aan­slui­tin­gen zijn mo­ge­lijk op ge­schaafd en ge­lakt hout, har­de kunst­stof­fen of me­taal (bijv. bui­zen, ra­men enz.), har­de hout­de­ri­vaat­pla­ten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten).
Bij de ver­lij­ming van hout­de­ri­vaat-on­der­dak­pla­ten en op glad­de mi­ne­ra­le on­der­gron­den is voor­be­han­de­ling met TES­CON PRI­MER RP ver­eist. Be­ton- of pleis­ter­on­der­gron­den mo­gen niet af­zan­den.

De bes­te re­sul­ta­ten voor een vei­li­ge con­struc­tie wor­den op kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge on­der­gron­den be­reikt.
Er dient op ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid te wor­den ge­con­tro­leerd of de on­der­grond ge­schikt is. Evt. zijn proef­ver­lij­min­gen aan te be­ve­len.
Bij niet-dra­gen­de on­der­gron­den wordt voor­be­han­de­ling met TES­CON PRI­MER RP aan­be­vo­len.

 

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van banen van folie of papier moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijming evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Loading...