Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol
Vorige keyboard_arrow_left
Volgende keyboard_arrow_right
zoom_in
  • -10%

Pro Clima ORCON MULTIBOND - Aansluitlijm op rol voor binnen en buiten

€ 24,34 € 27,04 10% korting
  • Op voorraad Levertijd: 1 tot 3 werkdagen
  • Gratis verzending in de Benelux vanaf €50
  • Veilige online betaling of op rekening

Pro Clima ORCON MULTIBOND Aan­sluit­lijm op rol voor bin­nen en bui­ten

Voor aansluiting van dampremmers en alle typen dampblokkeringen, bijv. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- en aluminiumfolies op minerale of aangrenzende ruwe constructies, bijv. metselwerk, pleisterwerk, beton, ruw gezaagd hout.

Rollengte: 10m

Toepassing

Op­los­sings­mid­del­vrije, duur­za­me, elas­ti­sche, vorst­be­sten­di­ge lucht­dich­tings­lijm op rol voor het aan­slui­ten van dam­p­rem­men en damp­scher­men van elk ty­pe, bijv. pro cli­ma IN­TEL­LO, DB+, IN­TE­S­A­NA, DA­S­A­TOP en DA, en te­vens fo­lies van PE, PA, PP en alu­mi­ni­um op mi­ne­ra­le of on­be­werk­te aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten, zo­als met­sel­werk, pleis­ter­werk, be­ton of ge­zaagd hout over­een­kom­stig DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2.

Ver­lij­ming van wind­dich­te aan­slui­tin­gen van nor­maal in de han­del ver­krijg­ba­re on­der­dak- en on­der­span­fo­lies (bijv. van PE en PET). De aan­sluit­ver­lij­min­gen in com­bi­na­tie met de pro cli­ma SO­LI­TEX MEN­TO-se­rie, SO­LI­TEX UD, SO­LI­TEX PLUS en SO­LI­TEX UM con­nect vol­doen aan de ver­eis­ten van de pro­duct­in­for­ma­tie­bla­den van de cen­tra­le Duit­se dak­dek­kers­bond ZVDH (Zen­tral­ver­band des Deut­schen Dach­dec­ker­hand­werks).

Wind­dich­te ver­lij­ming van al­le ty­pes ge­velf­olies (bijv. pro cli­ma SO­LI­TEX FRON­TA WA, SO­LI­TEX FRON­TA QUAT­TRO of SO­LI­TEX FRON­TA PEN­TA).

 

Technische gegevens

  Stof
Materiaal SOLID acrylaat
Afdeklaag gesiliconiseerd PP-folie
Eigenschap Normering Waarde
Kleur doorschijnend groen
Breedte lijmrups 11 mm
Dikte lijmrups 3 mm
Vochtbestendigheid watervast
Kleefkracht NEN-EN 1939 16 N/cm
Verwerkingstemperatuur vanaf -15 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Opslag Liggend, koel en droog, tegen directe zonnestraling beschermen

 

Leveringsvormen

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
1AR00501 4026639205018 10 m 11 mm 3,7 kg 121 150
1AR00572 4026639205728 10 m 11 mm 0,815 kg 6 900
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

 

Ondergronden

Maak de on­der­grond voor het ver­kle­ven stof­vrij met be­hulp van een be­zem, stof­vod of pers­lucht. Mi­ne­ra­le op­per­vlak­ken (pleis­ter­werk of be­ton) kun­nen iets voch­tig zijn.
Ver­lij­ming op be­vro­ren on­der­gron­den is niet mo­ge­lijk. Er mo­gen geen af­sto­ten­de stof­fen op de te ver­lij­men ma­te­ri­a­len aan­we­zig zijn (bijv. vet­ten of si­li­co­nen). On­der­gron­den moe­ten vol­doen­de dra­gend zijn - evt. moet een me­cha­ni­sche bor­ging (aan­druk­lat) wor­den ge­bruikt (bijv. bij af­zan­den­de on­der­gron­den).

Een duur­za­me ver­lij­ming wordt be­reikt op al­le pro cli­ma bin­nen- en bui­ten­ba­nen, an­de­re dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mi­ni­um­fo­lies) even­als on­der­dak- of wand­be­tim­me­rings­ba­nen (bijv. PP en PET).
Aan­slui­tin­gen zijn mo­ge­lijk op mi­ne­ra­le on­der­gron­den (bijv. pleis­ter­werk of be­ton), ruw ge­zaag, ge­schaafd en ge­lakt hout, har­de kunst­stof­fen resp. roest­vrij me­taal (bijv. bui­zen, ra­men enz.) en har­de hout­de­ri­vaat­pla­ten (spaan-, OSB-, BFU-, MDF-pla­ten).

De bes­te re­sul­ta­ten voor een vei­li­ge con­struc­tie wor­den op kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge on­der­gron­den be­reikt.
Er dient op ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid te wor­den ge­con­tro­leerd of de on­der­grond ge­schikt is. Evt. zijn proef­ver­lij­min­gen aan te be­ve­len.

 

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen worden belast met trekkracht. Eventueel zijn maatregelen vereist om dit mechanisch te garanderen.
Wrijf de kleefband stevig aan, bijv. met de aandrukhulp pro clima PRESSFIX.
De uiteindelijke hechting wordt pas na 24 uur.

Loading...